Ми қызметін арттыру үшін қандай физикалық жаттығулар жасаған дұрыс